lab

Abbkine Scientific Abbkine Scientific Co., Ltd . mają na celu dostarczenie innowacyjnych, wysokiej jakości zestawów testowych, rekombinowanych białek, przeciwciał i innych narzędzi badawczych w celu przyspieszenia badań podstawowych w naukach przyrodniczych i odkrywania leków. Przeciwciała monoklonalne specyficzne dla raka abbkiny są specjalnie zaprojektowane do immunohistochemii (IHC) na ludzkich komórkach nowotworowych. Ich szeroka gama zestawów ELISA została zwalidowana dla wielu różnych gatunków (w tym bydła, owiec, psów, świń…). Abbkine w całej Europie. Abnova Abnova stosuje…

28 lipca, 2021
Read More >>