Doustne leki przeciwcukrzycowe: obecna rola w cukrzycy typu 2.

  • Cukrzyca typu 2 jest postępującym i złożonym schorzeniem, które trudno skutecznie leczyć w dłuższej perspektywie. Większość pacjentów ma nadwagę lub otyłość w momencie rozpoznania i bez doustnych leków przeciwcukrzycowych nie będzie w stanie osiągnąć lub utrzymać prawie normoglikemii; znaczna część pacjentów będzie ostatecznie wymagać insulinoterapii w celu utrzymania długoterminowej kontroli glikemii, w monoterapii lub w połączeniu z doustną terapią przeciwcukrzycową.
  • Uważa się, że częsta potrzeba eskalacji terapii odzwierciedla postępującą utratę funkcji komórek beta wysepek, zwykle w obecności insulinooporności związanej z otyłością. Dzisiejsi lekarze mają do dyspozycji szeroką gamę doustnych leków przeciwcukrzycowych na cukrzycę typu 2. Główne klasy są niejednorodne pod względem sposobów działania, profili bezpieczeństwa i tolerancji.
  • Te główne klasy obejmują środki stymulujące wydzielanie insuliny (sulfonylomoczniki i szybko działające sekretagogi), zmniejszające wątrobową produkcję glukozy (biguanidy), opóźniające trawienie i wchłanianie jelitowych węglowodanów ( inhibitory alfa – glukozydazy  ) lub poprawiające działanie insuliny (tiazolidynodiony).
  • UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes  Study ) wykazał korzyści płynące ze zintensyfikowanej kontroli glikemii na powikłania mikronaczyniowe u nowo zdiagnozowanych pacjentów z cukrzycą typu 2.
  • Obraz choroby makronaczyniowej był jednak mniej wyraźny, gdyż ani pochodne sulfonylomocznika, ani insulina nie zmniejszały istotnie zdarzeń sercowo-naczyniowych . Coraz ważniejszą kwestią jest wpływ doustnych leków przeciwcukrzycowych na miażdżycę – poza oczekiwanym wpływem na kontrolę glikemii. W UKPDS pacjenci z nadwagą i otyli przydzieleni losowo do początkowej monoterapii metforminą doświadczyli znacznego zmniejszenia częstości występowania zawału mięśnia sercowego i zgonów związanych z cukrzycą. Metformina nie sprzyja przybieraniu na wadze i ma korzystny wpływ na kilka czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
  • W związku z tym metformina jest powszechnie uważana za lek z wyboru dla większości pacjentów z cukrzycą typu 2. Obawy o bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe sulfonylomoczników w dużej mierze rozwiały się dzięki ogólnie uspokajającym wynikom badań klinicznych, w tym UKPDS.
  • Co zachęcające, niedawne  badanie Steno-2  wykazało, że intensywne, ukierunkowane na cel, wieloczynnikowe podejście do leczenia, oparte na sulfonylomoczniku, zmniejsza ryzyko powikłań mikro- i makronaczyniowych u pacjentów wysokiego ryzyka. Teoretyczne zalety selektywnego ukierunkowania na hiperglikemię poposiłkową wymagają potwierdzenia w trwających obecnie badaniach klinicznych leków o preferencyjnym działaniu na ten aspekt hiperglikemii.

  Uwrażliwiająca na insulinę klasa tiazolidynodionowych środków przeciwcukrzycowych ma potencjalnie korzystny wpływ na wiele elementów zespołu metabolicznego; oczekuje się wyników badań klinicznych dotyczących sercowo-naczyniowych punktów końcowych.

  • Wybór początkowej monoterapii opiera się na klinicznej i biochemicznej ocenie pacjenta, przy czym najważniejsze są względy bezpieczeństwa. W pewnych okolicznościach, na przykład w ciąży lub ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, insulina może być leczeniem z wyboru, gdy środki niefarmakologiczne okażą się niewystarczające.
  • Insulina jest również niezbędna do dekompensacji metabolicznej, to znaczy początkowej lub rzeczywistej cukrzycowej kwasicy ketonowej lub nieketonowej hiperglikemii hiperosmolarnej. Niektóre choroby współistniejące, na przykład prezentacja z zawałem mięśnia sercowego podczas innej ostrej choroby współistniejącej, mogą sprawić, że insulina będzie najlepszą opcją. Doustne leki przeciwcukrzycowe należy rozpoczynać od małych dawek i zwiększać dawkę w zależności od odpowiedzi glikemicznej, ocenianej na podstawie pomiaru stężenia hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c), uzupełnionej u niektórych pacjentów przez samokontrolę stężenia glukozy we krwi włośniczkowej.
  • Średni efekt obniżania poziomu glukozy głównych klas doustnych leków przeciwcukrzycowych jest zasadniczo podobny (średnio 1-2% zmniejszenie HbA1c),  a inhibitory alfa – glukozydazy   są raczej mniej skuteczne. Istotną zasadą jest dopasowanie leczenia do indywidualnego pacjenta.
  • Dawki są stopniowo zwiększane w zależności od odpowiedzi. Jednak maksymalne działanie obniżające stężenie glukozy w przypadku pochodnych sulfonylomocznika jest zwykle osiągane przy znacznie niższych dawkach (około 50%) niż zalecane przez producenta dzienne maksimum. Kombinacje niektórych środków, na przykład sekretagog plus biguanid lub tiazolidynodion, są logiczne i szeroko stosowane, a preparaty łączone są obecnie dostępne w niektórych krajach.
  • Chociaż korzyści z dodania metforminy do sulfonylomocznika były początkowo mniej korzystne w UKPDS, dane długoterminowe rozwiały obawy. Rozważając terapię długoterminową, ważne są kwestie takie jak tolerancja i wygoda.
  • Ani pochodne sulfonylomocznika, ani biguanidy nie są w stanie znacząco zmienić szybkości progresji hiperglikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2. Wstępne dane sugerujące, że tiazolidynodiony mogą zapewniać lepszą długoterminową stabilność glikemiczną, są obecnie testowane w badaniach klinicznych; obecne dowody, choć zachęcające, nie są rozstrzygające.
  • Po zastosowaniu troglitazonu, metforminy i akarbozy wykazano opóźnioną progresję od nietolerancji glukozy do cukrzycy typu 2 u osób wysokiego ryzyka z nietolerancją glukozy.
  • Jednak intensywna interwencja w styl życia może być bardziej skuteczna niż farmakoterapia, przynajmniej w warunkach interwencyjnych badań klinicznych. Obecnie żadne leki przeciwcukrzycowe nie są dopuszczone do stosowania u osób w stanie przedcukrzycowym.

  Przegląd systematyczny: porównawcza skuteczność i bezpieczeństwo leków doustnych na cukrzycę typu 2.

  1. Ponieważ na rynku wciąż pojawiają się nowsze doustne środki przeciwcukrzycowe, pilnie potrzebne są dowody porównawcze, aby ukierunkować odpowiednią terapię.
  2. Podsumowując literaturę w języku angielskim na temat korzyści i szkód leków doustnych (pochodne sulfonylomocznika drugiej generacji, biguanidy, tiazolidynodiony, meglitynidy i  inhibitory alfa – glukozydazy  ) w leczeniu osób dorosłych z cukrzycą typu 2.
  3. Bazy danych MEDLINE, EMBASE i Cochrane Central Register of Controlled Trials były przeszukiwane od początku do stycznia 2006 r. w poszukiwaniu oryginalnych artykułów i do listopada 2005 r. pod kątem przeglądów systematycznych. Przeszukano również niepublikowane dane amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków oraz dane branżowe.
  4. 216 kontrolowanych badań i badań kohortowych oraz 2 przeglądy systematyczne, które dotyczyły korzyści i szkód doustnych klas leków przeciwcukrzycowych dostępnych w Stanach Zjednoczonych.
  5. Stosując standardowe protokoły, 2 recenzentów seryjnie abstraktowało dane dla każdego artykułu.
  6. Dowody z badań klinicznych dotyczące głównych klinicznych punktów końcowych, takich jak śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych, były niejednoznaczne. Dlatego przegląd ograniczono głównie do badań pośrednich punktów końcowych.
  7. Większość leków doustnych (tiazolidynodiony, metformina i repaglinid) poprawiła kontrolę glikemii w takim samym stopniu jak pochodne sulfonylomocznika (bezwzględny spadek stężenia hemoglobiny A1c o około 1 punkt procentowy).
  8. Nateglinid i  inhibitory alfa – glukozydazy   mogą wykazywać nieco słabsze działanie, co wynika z pośrednich porównań badań kontrolowanych placebo.
  9. Tiazolidynodiony były jedyną klasą, która miała korzystny wpływ na poziom cholesterolu w lipoproteinach o wysokiej gęstości (średni względny wzrost, 0,08 do 0,13 mmol/l [3 do 5 mg/dl]), ale szkodliwy wpływ na poziom cholesterolu w lipoproteinach o niskiej gęstości (LDL) (średni względny wzrost, 0,26 mmol/l [10 mg/dl]) w porównaniu z innymi środkami doustnymi.
  10. Metformina obniżała poziom cholesterolu LDL o około 0,26 mmol/l (10 mg/dl), podczas gdy inne środki doustne nie miały oczywistego wpływu na poziom cholesterolu LDL. Większość leków innych niż metformina zwiększała masę ciała o 1 do 5 kg. Sulfonylomoczniki i repaglinid wiązały się z większym ryzykiem hipoglikemii, tiazolidynodiony z większym ryzykiem niewydolności serca, a metformina z większym ryzykiem problemów żołądkowo-jelitowych w porównaniu z innymi lekami doustnymi.
  11. Kwasica mleczanowa nie występowała częściej u otrzymujących metforminę bez chorób współistniejących niż u otrzymujących inne doustne leki przeciwcukrzycowe.
  12. Dane dotyczące głównych klinicznych punktów końcowych były ograniczone. W badaniach niespójnie zgłaszano zdarzenia niepożądane inne niż hipoglikemia, a definicje zdarzeń niepożądanych różniły się w poszczególnych badaniach. Niektóre szkody, które nie zostały ocenione w próbach lub badaniach obserwacyjnych, mogły zostać przeoczone.
  13. W porównaniu z nowszymi, droższymi lekami (tiazolidynodionami,  inhibitorami alfa – glukozydazy  i meglitynidami), starsze leki (pochodne sulfonylomocznika drugiej generacji i metformina) mają podobny lub lepszy wpływ na kontrolę glikemii, lipidy i inne pośrednie punkty końcowe.

  ?-Glucosidase Inhibitor Screening Kit (Colorimetric)

  K938-100 Biovision each 705.6 EUR

  CD47 [Biotinylated] : SIRP alpha Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-138-96tests ACROBIOSYSTEMS 96tests 719.4 EUR

  CD47 [Biotinylated] : SIRP alpha Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-138 ACROBIOSYSTEMS 96tests 706.2 EUR

  Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Inhibitor Screening Kit (Colorimetric)

  K225-100 Biovision each 757.2 EUR

  QuantiChrom Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Inhibitor Screening Kit

  IGPDH-100 BioAssay Systems 100 429 EUR

  CD47 : SIRP alpha [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Assay Pair

  EP-102 ACROBIOSYSTEMS 96tests 652.7 EUR

  DPP4 Inhibitor Screening Kit

  55R-1527 Fitzgerald 100 assays 700 EUR

  CD73 Inhibitor Screening Kit

  EP-166 ACROBIOSYSTEMS 96tests 664.9 EUR

  DPP4 Inhibitor Screening Kit

  GWB-AXR355 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  IL-6 [Biotinylated] : IL-6 R alpha Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-146 ACROBIOSYSTEMS 96tests 845.3 EUR

  ?-Amylase Inhibitor Screening Kit

  K482-100 Biovision each 574.8 EUR

  Lysozyme Inhibitor Screening Kit

  K237-100 Biovision each 777.6 EUR

  MMP-3 Inhibitor Screening Kit

  GWB-AXR369 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  MMP-1 Inhibitor Screening Kit

  GWB-AXR370 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  HDAC-3 Inhibitor Screening Kit

  GWB-AXR213 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  HDAC-8 Inhibitor Screening Kit

  GWB-AXR215 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  KMO Inhibitor Screening Assay Kit

  79513-1 BPS Bioscience 96 rxns. 790 EUR

  KMO Inhibitor Screening Assay Kit

  79513-2 BPS Bioscience 384 rxns. 1070 EUR

  CBX1 Inhibitor Screening Assay Kit

  79052 BPS Bioscience 384 rxns. 535 EUR

  USP7 Inhibitor Screening Assay Kit

  79256 BPS Bioscience 96 rxns. 820 EUR

  CD39 Inhibitor Screening Assay Kit

  79278 BPS Bioscience 96 rxns. 890 EUR

  BRD1 Inhibitor Screening Assay Kit

  32521 BPS Bioscience 384 rxns. 510 EUR

  ACE2 Inhibitor Screening Assay Kit

  79923 BPS Bioscience 96 rxns. 545 EUR

  GLS2 Inhibitor Screening Assay Kit

  79925 BPS Bioscience 96 rxns. 780 EUR

  UBE1 Inhibitor Screening Assay Kit

  79957 BPS Bioscience 96 rxns. 765 EUR

  ARG2 Inhibitor Screening Assay Kit

  72043-1 BPS Bioscience 96 rxns. 765 EUR

  ARG2 Inhibitor Screening Assay Kit

  72043-2 BPS Bioscience 384 rxns. 1130 EUR

  ARG1 Inhibitor Screening Assay Kit

  72048-1 BPS Bioscience 96 rxns. 845 EUR

  ARG1 Inhibitor Screening Assay Kit

  72048-2 BPS Bioscience 384 rxns. 1245 EUR

  TPH1 Inhibitor Screening Assay Kit

  72053 BPS Bioscience 96 rxns. 790 EUR

  TPH2 Inhibitor Screening Assay Kit

  72054 BPS Bioscience 96 rxns. 790 EUR

  CD73 Inhibitor Screening Assay Kit

  72055 BPS Bioscience 96 rxns. 935 EUR

  TPH1 Inhibitor Screening Assay Kit

  72056 BPS Bioscience 384 rxns. 1130 EUR

  TPH2 Inhibitor Screening Assay Kit

  72057 BPS Bioscience 384 rxns. 1130 EUR

  CD73 Inhibitor Screening Assay Kit

  72058 BPS Bioscience 384 rxns. 1245 EUR

  CD47 [Biotinylated] : SIRP alphaV2 Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-152 ACROBIOSYSTEMS 96tests 706.2 EUR

  BAZ2B Inhibitor Screening Assay Kit

  32600 BPS Bioscience 384 rxns. 510 EUR

  BRPF3 Inhibitor Screening Assay Kit

  32608 BPS Bioscience 384 rxns. 1025 EUR

  CECR2 Inhibitor Screening Assay Kit

  32611 BPS Bioscience 384 rxns. 1025 EUR

  NAMPT Inhibitor Screening Assay Kit

  71276-1 BPS Bioscience 96 rxns. 560 EUR

  NAMPT Inhibitor Screening Assay Kit

  71276-2 BPS Bioscience 384 rxns. 930 EUR

  MAT2A Inhibitor Screening Assay Kit

  71402 BPS Bioscience 384 rxns. 1275 EUR

  ATAD2A Inhibitor Screening Assay Kit

  32601 BPS Bioscience 384 rxns. 1025 EUR

  ATAD2B Inhibitor Screening Assay Kit

  32605 BPS Bioscience 384 rxns. 1025 EUR

  TRIM24 Inhibitor Screening Assay Kit

  32606 BPS Bioscience 384 rxns. 1025 EUR

  CREBBP Inhibitor Screening Assay Kit

  32607 BPS Bioscience 384 rxns. 510 EUR

  Cathepsin D Inhibitor Screening Kit

  GWB-AXR114 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  SMARCA2 Inhibitor Screening Assay Kit

  32610 BPS Bioscience 384 rxns. 510 EUR

  L3MBTL1 Inhibitor Screening Assay Kit

  55100 BPS Bioscience 384 rxns. 535 EUR

  HDAC Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1376 Fitzgerald 100 assays 660 EUR

  PLTP Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1448 Fitzgerald 100 assays 647 EUR

  MMP3 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1538 Fitzgerald 100 assays 680 EUR

  MMP1 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1539 Fitzgerald 100 assays 693 EUR

  HDAC Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR204 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  CETP Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR273 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  PLTP Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR276 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  HDAC3 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1385 Fitzgerald 100 assays 687 EUR

  HDAC8 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1387 Fitzgerald 100 assays 693 EUR

  BRD3 (BD1) Inhibitor Screening Assay Kit

  32513 BPS Bioscience 384 rxns. 510 EUR

  BRD4 (BD1) Inhibitor Screening Assay Kit

  32514 BPS Bioscience 384 rxns. 510 EUR

  BRD9 (BD1) Inhibitor Screening Assay Kit

  32519 BPS Bioscience 384 rxns. 510 EUR

  BRD2 (BD2) Inhibitor Screening Assay Kit

  32522 BPS Bioscience 384 rxns. 510 EUR

  BRD3 (BD2) Inhibitor Screening Assay Kit

  32523 BPS Bioscience 384 rxns. 510 EUR

  BRD4 (BD2) Inhibitor Screening Assay Kit

  32524 BPS Bioscience 384 rxns. 510 EUR

  DPP4 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K780-100 Biovision each 744 EUR

  pCAF Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K345-100 Biovision each 686.4 EUR

  AHCY Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K326-100 Biovision each 1201.2 EUR

  ACE1 Inhibitor Screening Kit (Colorimetric)

  K719-100 Biovision each 1032 EUR

  TAF1L (BD2) Inhibitor Screening Assay Kit

  32602 BPS Bioscience 384 rxns. 1025 EUR

  Human TDO Inhibitor Screening Assay Kit

  72023 BPS Bioscience 96 rxns. 745 EUR

  Kynureninase Inhibitor Screening Assay Kit

  79514 BPS Bioscience 100 rxns. 830 EUR

  SIRT6 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K323-100 Biovision each 620.4 EUR

  Renin Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K799-100 Biovision each 738 EUR

  HDAC8 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K368-100 Biovision each 738 EUR

  HDAC3 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K363-100 Biovision each 738 EUR

  FAAH1 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K379-100 Biovision each 705.6 EUR

  HDAC6 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K465-100 Biovision each 888 EUR

  Mouse IDO2 Inhibitor Screening Assay Kit

  72042 BPS Bioscience 96 rxns. 860 EUR

  Human IDO1 Inhibitor Screening Assay Kit

  72021 BPS Bioscience 96 rxns. 780 EUR

  Human IDO2 Inhibitor Screening Assay Kit

  72022 BPS Bioscience 96 rxns. 900 EUR

  Mouse IDO1 Inhibitor Screening Assay Kit

  72041 BPS Bioscience 96 rxns. 745 EUR

  Neutrophil Elastase Inhibitor Screening Kit

  55R-1529 Fitzgerald 100 assays 607 EUR

  Neutrophil Elastase Inhibitor Screening Kit

  GWB-AXR357 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  QuantiChrom Arginase Inhibitor Screening Kit

  IARG-100 BioAssay Systems 100 279 EUR

  Plasmin Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K382-100 Biovision each 666 EUR

  Cathepsin S Inhibitor Screening Assay Kit

  79588 BPS Bioscience 96 rxns. 515 EUR

  Cathepsin V Inhibitor Screening Assay Kit

  79589 BPS Bioscience 96 rxns. 515 EUR

  Cathepsin B Inhibitor Screening Assay Kit

  79590 BPS Bioscience 96 rxns. 515 EUR

  Cathepsin L Inhibitor Screening Assay Kit

  79591 BPS Bioscience 96 rxns. 540 EUR

  SMARCA4/BRG1 Inhibitor Screening Assay Kit

  32609 BPS Bioscience 384 rxns. 510 EUR

  KEAP1-Nrf2 Inhibitor Screening Assay Kit

  72020 BPS Bioscience 96 rxns. 960 EUR

  TNFSF11 : RANK Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-144-96tests ACROBIOSYSTEMS 96tests 719.4 EUR

  TNFSF11 : RANK Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-144 ACROBIOSYSTEMS 96tests 706.2 EUR

  Glutaminase (GLS1) Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K479-100 Biovision each 744 EUR

  Thrombin Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K374-100 Biovision each 914.4 EUR

  PVRIG : Nectin2 Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-122-96tests ACROBIOSYSTEMS 96tests 719.4 EUR

  PVRIG : Nectin2 Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-122 ACROBIOSYSTEMS 96tests 706.2 EUR

  Urokinase Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K727-100 Biovision each 627.6 EUR

  Transglutaminase Inhibitor Screening Assay Kit

  K508-100 Biovision each 874.8 EUR

  Caspase 1 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1328 Fitzgerald 100 assays 653 EUR

  Caspase 2 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1329 Fitzgerald 100 assays 620 EUR

  Caspase 3 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1330 Fitzgerald 100 assays 620 EUR

  Caspase 4 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1331 Fitzgerald 100 assays 620 EUR

  Caspase 5 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1332 Fitzgerald 100 assays 620 EUR

  Caspase 6 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1333 Fitzgerald 100 assays 620 EUR

  Caspase 7 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1334 Fitzgerald 100 assays 620 EUR

  Caspase 8 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1335 Fitzgerald 100 assays 633 EUR

  Caspase 9 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1336 Fitzgerald 100 assays 620 EUR

  Caspase 10 Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1337 Fitzgerald 100 assays 620 EUR

  TAF1 (BD1/BD2) Inhibitor Screening Assay Kit

  32604 BPS Bioscience 384 rxns. 1025 EUR

  Human TDO Inhibitor Screening Assay Kit (384)

  72036 BPS Bioscience 384 rxns. 1070 EUR

  SARS-CoV-2 Inhibitor Screening Kit(RBD)

  RK04194 Abclonal 96T 280 EUR

  SARS-CoV-2 Inhibitor Screening Kit (RBD)

  MBS9143985-5x96Tests MyBiosource 5x96Tests 3890 EUR

  SARS-CoV-2 Inhibitor Screening Kit (RBD)

  MBS9143985-96Tests MyBiosource 96Tests 845 EUR

  MMP-3 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K793-100 Biovision each 724.8 EUR

  MMP-1 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K794-100 Biovision each 738 EUR

  MMP-9 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K844-100 Biovision each 732 EUR

  COX-2 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K547-100 Biovision each 548.4 EUR

  CETP Inhibitor Screening Kit (Fluorometric) II

  K594-100 Biovision each 810 EUR

  TNFR2:TNF-alpha[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit

  79756 BPS Bioscience 96 rxns. 790 EUR

  TNF-alpha [Biotinylated] : TNFR1 Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-143-96tests ACROBIOSYSTEMS 96tests 719.4 EUR

  TNF-alpha [Biotinylated] : TNFR2 Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-147-96tests ACROBIOSYSTEMS 96tests 719.4 EUR

  TNF-alpha : TNFR2 [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-161-96tests ACROBIOSYSTEMS 96tests 719.4 EUR

  TNF-alpha [Biotinylated] : TNFR1 Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-143 ACROBIOSYSTEMS 96tests 706.2 EUR

  TNF-alpha [Biotinylated] : TNFR2 Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-147 ACROBIOSYSTEMS 96tests 706.2 EUR

  TNF-alpha : TNFR2 [Biotinylated] Inhibitor Screening ELISA Kit

  EP-161 ACROBIOSYSTEMS 96tests 706.2 EUR

  Neprilysin Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K996-100 Biovision each 744 EUR

  Tyrosinase Inhibitor Screening Kit (Colorimetric)

  K575-100 Biovision each 966 EUR

  Caspase-1 Inhibitor Drug Screening Kit

  KT-133 Kamiya Biomedical Company 100 tests 598 EUR

  Caspase-2 Inhibitor Drug Screening Kit

  KT-134 Kamiya Biomedical Company 100 tests 577 EUR

  Caspase-3 Inhibitor Drug Screening Kit

  KT-135 Kamiya Biomedical Company 100 tests 577 EUR

  Caspase-4 Inhibitor Drug Screening Kit

  KT-136 Kamiya Biomedical Company 100 tests 577 EUR

  Caspase-5 Inhibitor Drug Screening Kit

  KT-137 Kamiya Biomedical Company 100 tests 577 EUR

  Caspase-6 Inhibitor Drug Screening Kit

  KT-138 Kamiya Biomedical Company 100 tests 577 EUR

  Caspase-7 Inhibitor Drug Screening Kit

  KT-139 Kamiya Biomedical Company 100 tests 546 EUR

  Caspase-8 Inhibitor Drug Screening Kit

  KT-140 Kamiya Biomedical Company 100 tests 585 EUR

  Caspase-9 Inhibitor Drug Screening Kit

  KT-141 Kamiya Biomedical Company 100 tests 577 EUR

  Caspase-1 Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR115 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  Caspase-2 Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR116 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  Caspase-3 Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR117 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  Caspase-4 Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR118 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  Caspase-5 Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR119 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  Caspase-6 Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR120 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  Caspase-7 Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR121 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  Caspase-8 Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR122 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  Caspase-9 Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR123 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  TAF1L (BD1/BD2) Inhibitor Screening Assay Kit

  32603 BPS Bioscience 384 rxns. 1025 EUR

  Human IDO1 Inhibitor Screening Assay Kit (384)

  72034 BPS Bioscience 384 rxns. 1070 EUR

  HDAC-5 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K171-100 Biovision each 732 EUR

  MMP-14 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K846-100 Biovision each 802.8 EUR

  Collagenase Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K833-100 Biovision each 496.8 EUR

  Cathepsin D Inhibitor Drug Screening Kit

  55R-1327 Fitzgerald 100 assays 707 EUR

  Caspase-10 Inhibitor Drug Screening Kit

  KT-142 Kamiya Biomedical Company 100 tests 577 EUR

  Caspase-10 Inhibitor Drug Screening Kit

  GWB-AXR124 GenWay Biotech 100 assays Ask for price

  SARS-CoV-2 Inhibitor Screening ELISA Kit

  DEIA-WZ021 Creative Diagnostics 96T 1071 EUR

  Human PD1/PDL1 Inhibitor Screening Assay Kit

  MBS7614933-10x96StripWells MyBiosource 10x96-Strip-Wells 3900 EUR

  Human PD1/PDL1 Inhibitor Screening Assay Kit

  MBS7614933-48StripWells MyBiosource 48-Strip-Wells 340 EUR

  Human PD1/PDL1 Inhibitor Screening Assay Kit

  MBS7614933-5x96StripWells MyBiosource 5x96-Strip-Wells 2045 EUR

  Human PD1/PDL1 Inhibitor Screening Assay Kit

  MBS7614933-96StripWells MyBiosource 96-Strip-Wells 455 EUR

  Rat Renin Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K798-100 Biovision each 874.8 EUR

  QuantiFluo α-Amylase Inhibitor Screening Kit

  IAMY-400 BioAssay Systems 400 439 EUR

  Factor Xa Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K362-100 Biovision each 764.4 EUR

  15-PGDH Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K503-100 Biovision each 874.8 EUR

  TACE Inhibitor Screening Assay Kit ( Fluorometric)

  K366-100 Biovision each 705.6 EUR

  p300 Inhibitor Screening Assay Kit (Fluorometric)

  K346-100 Biovision each 777.6 EUR

  UCH-L3 Deubiquitinase Inhibitor Screening Kit

  K471-100 Biovision each 744 EUR

  UCH-L1 Deubiquitinase Inhibitor Screening Kit

  K484-100 Biovision each 901.2 EUR

  IL-6:IL-6R Inhibitor Screening Assay Kit

  78027 BPS Bioscience 96 rxns. 805 EUR

  Granzyme B Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K169-100 Biovision each 836.4 EUR

  SIRT2 Inhibitor Screening Assay Kit (Fluorometric)

  K322-100 Biovision each 718.8 EUR

  Glutamate Dehydrogenase Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K185-100 Biovision each 732 EUR

  BTLA:HVEM[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit

  72008 BPS Bioscience 96 rxns. 1070 EUR

  Cathepsin G Inhibitor Screening Kit (Colorimetric)

  K162-100 Biovision each 770.4 EUR

  Cathepsin H Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K164-100 Biovision each 901.2 EUR

  Cathepsin E Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K166-100 Biovision each 1123.2 EUR

  TEV Protease Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K843-100 Biovision each 483.6 EUR

  Cathepsin D Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K148-100 Biovision each 751.2 EUR

  Cathepsin S Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K149-100 Biovision each 751.2 EUR

  Cathepsin K Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K150-100 Biovision each 777.6 EUR

  Cathepsin L Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K161-100 Biovision each 777.6 EUR

  Cathepsin D Inhibitor Screening Kit (Fluorometric)

  K2156-100 ApexBio 100 assays 734 EUR

  EnzyFluo Farnesyltransferase Inhibitor Screening Kit

  EIFT-400 BioAssay Systems 400 369 EUR

  p300 Inhibitor Screening Assay, Catalog: MA-0146

  MA-0146 Akrivis Bio 100 wells 650 EUR

  QuantiFluo Urokinase Inhibitor Screening Assay Kit

  DUKI-100 BioAssay Systems 100 399 EUR

  ICOSL:ICOS[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit

  79673 BPS Bioscience 96 rxns. 725 EUR

  LIGHT:HVEM [Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit

  79684 BPS Bioscience 96 rxns. 1040 EUR

  BCMA:APRIL[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit

  79722 BPS Bioscience 96 rxns. 765 EUR

  LTβR:LIGHT[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit

  79808 BPS Bioscience 96 rxns. 1040 EUR

  GITRL:GITR[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit

  72061 BPS Bioscience 96 rxns. 1070 EUR

  Hexokinase (HK) Inhibitor Screening Kit (Colorimetric)

  K828-100 Biovision each 764.4 EUR

  Human Enolase ? Inhibitor Screening Kit (Colorimetric)

  K526-100 Biovision each 744 EUR

  HSP90α (C-Terminal) Inhibitor Screening Assay Kit

  50317 BPS Bioscience 384 rxns. 1015 EUR

  EnzyChrom Monoamine Oxidase Inhibitor Screening Kit

  EIMO-100 BioAssay Systems 100 409 EUR

  HDAC Inhibitor Drug Screening Kit (Fluorometric)

  K2038-100 ApexBio 100 assays 475 EUR

   

  Potrzebne są duże, długoterminowe badania porównawcze w celu określenia porównawczego wpływu doustnych środków przeciwcukrzycowych na twarde kliniczne punkty końcowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *