Hello testu Panbio ™ COVID-19 Ag do wykrywania SARS -Wirus CoV-2

Welcome to ABBOTT Pszybkiego testu Panbio ™ COVID-19 Ag do wykrywania SARS -Wirus CoV-2: bezobjawowe badanie i samo-wymaz.   Etykieta Panbio COVID-19 Ag została zaktualizowana o dane kliniczne dotyczące osób bezobjawowych, co umożliwia masowe badanie (masowe badanie przesiewowe 1 ) osób, u których obecnie nie występują objawy choroby. Według ostatnich badań opublikowanych w JAMA 2 szacuje się, że co najmniej 50% zakażeń COVID-19 pochodzi z narażenia na bezobjawowe osoby. Druga aktualizacja etykiety umożliwia samodzielne pobieranie próbek z nosa…

5 stycznia, 2021
Read More >>