lab

Abbkine Scientific Abbkine Scientific Co., Ltd . mają na celu dostarczenie innowacyjnych, wysokiej jakości zestawów testowych, rekombinowanych białek, przeciwciał i innych narzędzi badawczych w celu przyspieszenia badań podstawowych w naukach przyrodniczych i odkrywania leków. Przeciwciała monoklonalne specyficzne dla raka abbkiny są specjalnie zaprojektowane do immunohistochemii (IHC) na ludzkich komórkach nowotworowych. Ich szeroka gama zestawów ELISA została zwalidowana dla wielu różnych gatunków (w tym bydła, owiec, psów, świń…). Abbkine w całej Europie. Abnova Abnova stosuje…

July 28, 2021
Read More >>

Hello testu Panbio ™ COVID-19 Ag do wykrywania SARS -Wirus CoV-2

Welcome to ABBOTT Pszybkiego testu Panbio ™ COVID-19 Ag do wykrywania SARS -Wirus CoV-2: bezobjawowe badanie i samo-wymaz.   Etykieta Panbio COVID-19 Ag została zaktualizowana o dane kliniczne dotyczące osób bezobjawowych, co umożliwia masowe badanie (masowe badanie przesiewowe 1 ) osób, u których obecnie nie występują objawy choroby. Według ostatnich badań opublikowanych w JAMA 2 szacuje się, że co najmniej 50% zakażeń COVID-19 pochodzi z narażenia na bezobjawowe osoby. Druga aktualizacja etykiety umożliwia samodzielne pobieranie próbek z nosa…

January 5, 2021
Read More >>