Odbiór pojemników na odpady

19 - 07 - 2013

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość  odbioru pojemników na odpady   w naszym przedsiębiorstwie , na bazie przy ul. Równej 17 A....

czytaj więcej

Wywóz odpadów w pojemnikach

Wytwarzane w gospodarstwach domowych lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach i kontenerach. Dysponujemy specjalistycznym taborem: samochodami przeznaczonymi do odbioru odpadów w pojemnikach oraz samochodami kontenerowymi transportującymi kontenery i prasokontenery.

czytaj więcej

Wywóz odpadów w kontenterach

Do jednorazowego wywozu większych ilości odpadów komunalnych, odpadów przemysłowych, segregowanych wykorzystywane są: pojemniki kontenerowe kryte lub odkryte o pojemności 6, 7,5, 10 m3; prasokontenery – stacjonarne lub przewoźne Natomiast do transportu odpadów poremontowych, gruzu, odpadów o większej kubaturze, odpadów zielonych przeznaczone są: pojemniki odkryte.3

czytaj więcej

Kabiny sanitarne

Kabiny sanitarne – toalety przenośne posiadające indywidualny zbiornik do gromadzenia nieczystości, wykorzystywane do obsługi imprez masowych, placów budów oraz wszystkich miejsc, w których w związku z niemożnością podłączenia do sieci kanalizacyjnej takie rozwiązanie sanitarne jest koniecznością. Posiadamy kilka typów kabin sanitarnych.

czytaj więcej